بهینه سازی کولرهای آبیتاریخ ارسال : 1397/08/30


بهینه سازی کولرهای آبی+کولر آبی+خرید کولر آبی

1.انجام سرویس های دوره ای قبل از شروع فصل تابستان

2.تعویض پوشال ها به صورت سالانه

3.روغن کاری کولر بصورت ماهانه

4.بررسی تسمه کولر

5.رسوب زدایی از پره های ورودی هوا در کولر

6.تمیز کردن توری پمپ آب کولر

7.تراز بودن کولر

8.تنظیم شناور آب

9.رسوب گیری کف کولر

10.جرم گیری شلنگ های انتقال آب از پمپ روی پوشال ها

11.تنظیم سیستم توزیع آب یا ناودانی پنجره های کولر برای توزیع یکنواخت آب روی پوشال

12.بازدید پرزنت (محل اتصال دهانه کولر به کانال)

13.بازرسی جعبه تقسیم برق

14.غبارگیری از فن داخل کولر و پره های آن

15.استفاده از سایبان

کاشان شهرک صنعتی راوند- بلوار فجر- شرکت کاوه کویر

تلفن : 16 -03155535112

دورنگار : 03155535118

ایمیل : info@kavehkavir.com

نظرات کاربران